Informeren oud leerlingen/ouders over Iddink hack

Beste oud-leerlingen en ouders/verzorgers,

In het verleden heb jij of uw zoon/dochter op onze school gezeten. In die periode heeft u (uw
zoon/dochter) schoolboeken en mogelijk schoolspullen besteld bij onze leverancier van schoolboeken,
(digitaal) leermateriaal en schoolspullen Iddink.
Iddink Learning Materials BV is op donderdag 11 april getroffen door een cyberaanval. Daarbij zijn
gegevens van ouders en leerlingen die schoolboeken, maar ook schoolspullen hebben besteld bij dit
bedrijf, gestolen. Het kan zijn dat ook uw gegevens hier tussen zitten.
In deze brief stellen wij u op de hoogte wat u zelf kunt doen en om welke gegevens het gaat.
Wat kunt u doen?
– Mocht u ooit bestellingen hebben gedaan bij iddink.nl dan moet u het wachtwoord voor
Iddink.nl nergens anders voor gebruiken. Als dat wel zo is, verander dit wachtwoord bij die
andere websites. Omdat de website van Iddink vanwege de cyberaanval niet beschikbaar is,
kunt u het wachtwoord daar niet wijzigen.
– Let heel goed op vreemde emailberichten (phishing mails). Daarbij kunt u denken aan een
vreemd emailadres, raar taalgebruik, gebruik van Engelse woorden of een mail die er vreemd
uitziet. Zo’n mail moet u meteen weggooien en nergens in de mail op klikken.
Om welke gegevens gaat het?
In het systeem van Iddink is de volgende informatie opgenomen:
– Naam
– Geboortedatum
– Adres en woonplaats
– Contactgegevens zoals emailadres en telefoonnummer
– Inloggegevens
Het is ook mogelijk dat uw bankrekeningnummer in het systeem van Iddink staat wanneer u of uw
zoon/dochter schoolspullen (anders dan leerboeken) zoals een rekenmachine bij Iddink heeft besteld
en betaald.
Omdat er onbedoeld persoonlijke informatie terecht is gekomen bij personen die deze informatie niet
mochten krijgen, hebben we een melding gedaan van dit datalek bij de privacytoezichthouder
Autoriteit Persoonsgegevens.
U kunt over het datalek zelf, en over de melding contact opnemen met onze functionaris voor
gegevensbescherming E. Dingemanse(via fg@jdw.nl).
Ik hoop u met dit bericht voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben, dan kunt u
uiteraard contact met mij opnemen.
Met vriendelijke groet
M.G.P. Oehlenschäger
rector-bestuurder