Kerstbrief 2019

Dordrecht,  december 2019

Lectori Salutem,

Het is op een stormachtige zaterdagmiddag in december dat ik mijn pen tot u richt. Een onstuimige wervelwind die niet alleen de Dordtse Kerstmarkt voor een dag plat heeft gelegd, maar ook frisse ideeën in de donkere dagen voor de Kerst oproept. Zo Aeolus afwisselend de broertjes Boreas, Zephyros, Euros en Notos zijn grot soms liet verlaten om in de Oudheid de schippers de juiste windrichting te geven, zo laat ik de berichten vanuit ons bestuur ook graag hier uw kant op komen.

Het afgelopen decennium, waar wij afscheid van nemen dit jaar, is zeker turbulent te noemen. Het begon in maart 2010 met het verlies van Menti Frima, waar als oprichter van deze stichting wij altijd schatplichtig aan zullen blijven. In 2013 en 2018 zijn twee lustra gevierd met telkenmale meer reünisten; beiden in het geheel vernieuwde gebouw aan het Oranjepark. Ook legendarisch waren de feesten na afloop, een nieuw en gewaardeerd element van de reünie.

In 2019 hebben wij wederom mutaties in ons bestuur gekend. Afgelopen november zijn de bestuursleden Frits Hoppel en Jim de Vos afgetreden en is Siene Schoenmakers toegetreden. Frits heeft reeds vele jaren hartstochtelijk in het bestuur gediend, de laatste jaren als penningmeester, na zijn pensionering bij de belastingdienst. Hij zal voor zijn originele bijdragen in onze discussies node gemist worden. Jim heeft in zijn korte betrokkenheid bij het bestuur onder andere de website volledig vernieuwd en de perikelen rond de nieuwe privacy wetgeving in 2018 in goede banen geleid. Siene was reeds betrokken bij de reünie 2018, met bijzondere aandacht voor het feest in Bibelot. Wij zijn blij dat zij nu ook formeel ingeschreven is.

Ook is er weer nieuws vanuit de school. 2020 wordt een jaar met de nodige veranderingen in de personele bezetting. Zijn we het huidige schooljaar al gestart zonder Léon van Beek en Frank Kooijman, na de kerstvakantie vertrekt Erwin Visser en aan het eind van het schooljaar verlaten ook Leo Akkerman, Pieter van der Linden en rector Hans Dekker de school: behalve Frank en Erwin allemaal nieuwe deelnemers aan het gepensioneerde leven.

Kortom: de gemiddelde leeftijd op de school daalt enorm. De school moet ook weer flink aan de bak om voldoende leerlingen aan te trekken. Het aantal kinderen op basisscholen is in Dordt en omgeving aan het krimpen en de concurrentie laat ook meer van zich horen. Werk aan de winkel dus, maar dat is een mooie uitdaging voor de school en in het bijzonder voor de nieuwe conrector Rinke Koppert van de klassen 1 en 2. Met veel plezier kijken de docenten terug op het lustrum in 2018 en hoewel 2023 nog ver weg is; de nieuwe pensionado’s kijken er al naar uit.

Dankzij de bijdragen van velen van u is het mogelijk de kosten voor deelname aan de reünie laag te houden. Ook in 2018 zorgen wij graag voor uw donaties (traditioneel is onze suggestie €5,-) op onze rekening.

ABN AMRO: NL81ABNA0508302285 BIC ABNANL2A


Automatisch laten incasseren kan ook, stuur dan een e-mail met uw machtiging naar contact@jdw-reunisten.nl. Uiteraard wensen wij u zalige kerstdagen en een gezond en voorspoedig nieuw decennium toe!


Namens alle leden van het stichtingsbestuur,


Χαίρε και ὑγίαινε


Govert Veldhuijzen