Kerstbrief 2022

Dordrecht, 12 december 2022

Lectori Salutem,

Het kerstseizoen is aangebroken. De tijd van terugkijken, de tijd van bezinnen. Herinneringen ophalen, in familiare kleine kring. De jaarwisseling, goede voornemens, plannen voor het nieuwe jaar. Zo ook blikken wij vooruit; 2023 is immers een lustrumjaar, waarin onze school alweer 770 jaar zal bestaan!

In de voorbije jaren naar dit lustrum toe is het nodige aan gespreksstof verzameld. Coronajaren, een oorlog op ons continent, energiearmoede, inflatiepercentages die alleen de oudere reünisten nog kunnen heugen. Maar ook won voor het eerste een Nederlander de Formule 1, werd het Eurovisiesongfestival weer eens naar Nederland gehaald en werd dit jaar een reünist van onze school op 20 jaar de jongste advocaat ooit in Nederland.

In vroeger tijden zag men dergelijke wereldse wonderlijkheden als het rota fortunae waar niemand aan ontkomt. De Codex Buranus omschrijft het lot van persoonlijke ontwikkeling treffend: Regnabo, Regno, Regnavi, Sum sine regno. Elk van u kan zich vast inbeelden waar u nu staat; gelukkig gaat het draaiwiel rond, wat in staat stelt telkenmale opnieuw te beginnen.

De voorbereidingen van het lustrumjaar, voor allen weer een feest der herkenning, zijn inmiddels in volle gang. In uw agenda kunt u dan alvast ook noteren: op zaterdag 18 november 2023 zal de reünie plaats zal vinden, overdag op het Oranjepark, de avond in Bibelot.

Ter versterking van uw stichtingsbestuur zijn Iris den Boer (eindexamenjaar 2012) en Thomas van der Klis (eindexamenjaar 2001) aangeschoven om deze dag onvergetelijk te maken. Thomas is daarnaast ook (deeltijd) docent op het Johan de Witt, dus kan Kees Vos in zijn verantwoordelijke taken naar de school toe optimaal ondersteunen.

Ook vanuit de school is er een en ander te berichten. Na alle corona-ellende goed doorstaan te hebben (dit jaar een slagingspercentage van 95%) is het fijn alle leerlingen weer gezellig binnen de oude vertrouwde muren te vinden, op ons gymnasium dat ondertussen verjongt, verbouwt en vernieuwt, met een verjongd docententeam, extra studie-ondersteuning, stijlvolle studieruimtes en voor iedereen een device. Fris en trots verheugt de oudste school van Nederland zich op haar 770-jarig jubileum aankomend jaar!

Dankzij uw bijdrage is het mogelijk de kosten voor deelname aan de reünie laag te houden. Ook in 2023 zorgen wij graag voor uw donaties (traditioneel is onze suggestie €10,-) op onze rekening.

ABN AMRO: NL81ABNA0508302285 BIC ABNANL2A

U kunt ook kiezen voor meer betaalgemak, door een automatische incasso toe te staan van onze penningmeester. Stuur dan uw rekeningnummer, met uw akkoord en het bedrag, naar contact@jdw-reunisten.nl.

Uiteraard wensen wij u gelukkige kerstdagen en een gezond en voorspoedig & kansrijk 2023 toe!

Namens alle leden van het stichtingsbestuur,

Χαίρε και ὑγίαινε

Govert Veldhuijzen

Stichting Reünisten Johan de Witt Gymnasium Eemnesserweg 118, 3741 GC, BAARN Tel:06-42244968 Informatie/contact: contact@jdw-reunisten.nl adressen: adressen@jdw-reunisten.nl website: www.jdw-reunisten.nl ABN/AMRO bank: IBAN ABN/AMRO: NL81ABNA 0508302285 BIC ABNANL2A