Kerstbrief 2021

Dordrecht, 19 december 2021

Lectori Salutem,

De eerste sneeuw is gevallen, de boom is weer opgezet; Kerst is aanstonds!

Een vast onderdeel deze dagen is de post van de reünistenclub van uw Alma Mater, het Johan de Witt-Gymnasium. Ik hoop dat u en de uwen dit jaar in goede gezondheid bent doorgekomen. Hoewel corona ons wederom in een lockdown heeft geduwd deze kerst, kan iedereen hopelijk met een oppepprik in de schouder het nieuwe jaar weer met frisse moed beginnen.

Laat ons erelid Wim van Bezooijen als lichtend voorbeeld voor ons allen dienen; ondanks een hevige corona infectie in januari 2021 is hij deze gelukkig te boven gekomen en bovendien met zijn 94 jaar still going strong!

Het stichtingsbestuur heeft ook een mutatie dit jaar; Jesper Kleingeld (2003) gaat na ruim 10 jaar trouwe dienst het bestuur verlaten om zich te vestigen in het fraaie Baarn. Zijn kritische toets op al te frivole plannen, zijn inhoudelijke verdiensten voor het programma van de reünie 2013/2018 en de inzet voor onze sociale media zal al te zeer gemist worden.

Ook de oudste school van Holland ontsnapte dit jaar niet aan coronarigheden als afstandsonderwijs en leerachterstandjes. Dat is overigens geenszins reden geweest voor somberte: met zo’n 15 nieuwe enthousiaste nieuwe docenten, prachtig verbouwde studieruimtes, extra leerondersteuning en een vernieuwende koers gaat het JdW het nieuwe jaar van start met meer aandacht en begeleiding voor een steeds zelfstandigere leerling. Het motto “Het JdW:
daar ben je thuis” blijft ons schooltje ook in kille coronadagen waarmaken.

Dankzij uw bijdrage is het mogelijk de kosten voor deelname aan de reünie laag te houden. Ook in 2022 zorgen wij graag voor uw donaties (traditioneel is onze suggestie €5,-) op onze rekening.

ABN AMRO: NL81ABNA0508302285 BIC ABNANL2A

U kunt ook kiezen voor meer betaalgemak, door een automatische incasso toe te staan van onze penningmeester. Stuur dan uw rekeningnummer, met uw akkoord en het bedrag, naar contact@jdw-reunisten.nl.

Uiteraard wensen wij u zalige kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2022 toe!
Namens alle leden van het stichtingsbestuur,

Χαίρε και ὑγίαινε

Govert Veldhuijzen

Stichting Reünisten Johan de Witt Gymnasium Eemnesserweg 118, 3741 GC, BAARN Tel:06-42244968 Informatie/contact: contact@jdw-reunisten.nl adressen: adressen@jdw-reunisten.nl website: www.jdw-reunisten.nl ABN/AMRO bank: IBAN ABN/AMRO: NL81ABNA 0508302285 BIC ABNANL2A