Kerstbrief 2016

Dordrecht, december 2016

Lectori Salutem,

In de 33-jarige historie van de Stichting Reünisten Johan de Witt Gymnasium is het een goed gebruik dat wij aan u als reünist een kerstgroet sturen. Vanaf de oprichting tot haar overlijden in 2010 werd dit bericht jaarlijks geschreven door Menti Frima, oud-docent Engels en conrectrix. Voor velen een welbekende echo uit het verleden; zij hield u uitstekend op de hoogte over ons Gymnasium. In de jaren nadien verzorgde Michiel van Aardenne, met Menti één van de oprichters, deze correspondentie. Graag praten we u ook dit jaar bij.

Na de oproep in de vorige kerstbrief, hebben vele jonge enthousiastelingen gereageerd. Een aantal bestuursleden van het eerste uur besloot het stokje over te dragen. Dank voor hun grote toewijding en hart voor de school.

Allereerst Sylvia Erlings, door wie het secretariaat in de afgelopen jaren beheerd is op het vertrouwde postadres op de Toulonselaan. Dankzij haar inzet is het adressenbestand van ruim 3000 reünisten keurig op orde. Daarnaast danken wij Henriëtte Nieuwendijk voor het verzorgen van de notulen en haar gastvrijheid tijdens de vergaderingen. Tenslotte zwaait Michiel van Aardenne af als voorzitter. Zijn onmiskenbare stijl, rijke ervaring en scherpzinnige toon zal node gemist worden. Ook veel dank aan de teruggetreden Suus Kroes als penningmeester.

Het sterk verjongde bestuur stelt zich graag aan u voor. Als voorzitter is Govert Veldhuijzen (eindexamenjaar 2003) aangetreden, sinds 2012 betrokken bij de stichting. Nieuwe penningmeester is Frits Hoppel, reeds sinds 1999 actief. Het secretariaat zal door Maarten Borsten (2003) en Yasmine van der Straten (2015) worden verzorgd. Het secretariaat verhuist daarmee naar Baarn (zie onder). Als algemeen bestuursleden zijn Jim de Vos (2003) en Peter de Heer (1997) toegetreden. Jesper Kleingeld (2003) en Kees Vos (1986) blijven aan als bestuurslid, de laatste als trait-d’union met de school in zijn rol als docent en decaan. En uiteraard blijft Wim van Bezooijen ons ere-bestuurslid.

Deze ploeg zal de komende reünie in najaar 2018 voor u gaan neerzetten!

Ook is er weer nieuws vanuit de school. Nog nooit was de school zo groot en zo populair: 840 leerlingen en 82 personeelsleden! Het examenresultaat van afgelopen jaar was goed: 92% geslaagden. Het nieuwe schoolbestuur is compleet. En hoewel reeds drie keer eerder gepensioneerd, zal dhr. Van der Wal wederom de wiskundesectie versterken in het nieuwe jaar.

Dankzij de bijdragen van velen van u is het mogelijk de kosten voor deelname aan de reünie laag te houden. Ook in 2017 zorgen wij graag voor uw donaties (traditioneel is onze suggestie € 5,-) op één van onze rekeningen:

ING bank:       NL53 INGB 0005 9403 16     BIC INGB NL2A

ABN AMRO: NL81 ABNA 0508 3022 85     BIC ABNA NL2A

Uiteraard wensen wij u een gezond en voorspoedig nieuw jaar toe!

Namens alle leden van het stichtingsbestuur,

Χαίρε και ὑγίαινε

Govert Veldhuijzen