Kerstbrief 2015

Dordrecht, december 2015

Lectori Salutem,

Weer is een jaar voorbij! In vogelvlucht willen wij u weer even op de hoogte houden.

Nieuws vanuit de school:

  • Heugelijk feit is dat 98% van de eindexamenkandidaten dit jaar is geslaagd. Het afgelopen schooljaar startte met zes eerste klassen met in totaal 170 leerlingen en een nieuw vak voor de bovenbouw: management en organisatie.
  • Na twintig jaar trouwe dienst is Anja Proost, kantinemanager, leerlingensteunpunt en sfeerdirigent met pensioen gegaan. Ter ere van haar is de kantine omgedoopt tot ‘Anja Proost Plein’. Sprekend over de kantine: deze is voorzien van een prachtig schilderij van vijf bij anderhalve meter, van de hand van de tekendocenten Iris Lucas en Ellen Conradie. Dit schilderij is een collage van portretten van twintig helden van de westerse beschaving.
  • Marten van der Wal helpt, nu al voor het tweede jaar van zijn pensioengerechtigde levensfase, de sectie wiskunde uit de brand met wiskundelessen.
  • Tenslotte is er een nieuw bestuur aangetreden, bestaande uit: drs. S. Morassi, drs. E.A.W.M. van Niftrik-van der Valk, drs. E.A. Wenink, A.B. Blase (voorzitter) en mr. V. Terlouw.

De stichting:

  • Na tientallen jaren als zeer deskundige penningmeester betrokken te zijn geweest bij de stichting heeft Suus Kroes te kennen gegeven terug te willen treden als bestuurslid. Wij zullen haar node missen! Haar vertrek doet het bestuur ook realiseren dat het hard nodig is dat de Stichting Reünisten zich verjongt. De huidige bestuursleden zijn inmiddels zo lang van school, dat het gevaar bestaat dat wij de voeling met de jongere reünisten verliezen. Wij zouden dat bestuur dan ook graag aangevuld zien met jongeren. Een dringend verzoek aan belangstellenden om zich op te geven.
  • In het kader van vernieuwing hebben wij ons ook voorgenomen om de Facebook- en Linkedin-pagina vaker te updaten; ook hier kunnen wij zeker hulp bij gebruiken.
  • De reünie van 2018 lijkt nog ver weg, maar de tijd gaat altijd sneller dan men denkt. De ‘Johan’, het ouderblad, is altijd op zoek naar oud-leerlingen met een bijzonder verhaal of functie. Mocht u ideeën hebben daaromtrent, dan graag een mail naar: johan.jdw@gmail.com.
  • Het bijhouden van de mailadressen blijft arbeidsintensief; wilt u alstublieft in het geval van een nieuw mailadres dat tijdig doorgeven via adressen@jdw-reunisten.nl?
  • Donaties blijven natuurlijk van harte welkom. Ook dit jaar hopen wij dat u allen weer wilt doneren. Stort uw bijdrage (onze suggestie is EUR 5,00) gaarne op ING of ABN AMRO ten name van de Stichting Reünisten Johan de Witt Gymnasium te Rotterdam. Mooier nog is natuurlijk een automatische overschrijving.

ING : NL53INGB0005940316     BIC INGBNL2A

ABN/AMRO : NL81ABNA 0508302285     BIC ABNANL2A

Tot slot wensen wij u allen een gezond en voorspoedig 2016.

Χαίρε και ὑγίαινε

Namens het bestuur,

Michiel van Aardenne