Adressenbestand

Het oud-leerlingen-adressenbestand is aangelegd door de heer Wim van Bezooijen tijdens zijn jaren als claviger. Vanaf begin jaren tachtig, bij de viering van het 25-jarig leraarschap van toenmalig rector Dick Blaauboer, heeft hij zijn kaartenbak nauwkeurig bijgehouden.

In 2002 is het bijhouden van de adressen overgedragen aan Marjan Nat; gedurende de jaren dat zij het bestand onder haar hoede had, is het uitgegroeid tot ruim 2300 reünisten.

Van 2010 tot 2017 heeft Sylvia Erlings deze taak overgenomen.
Op dit moment wordt het adressenbestand beheerd door Maarten Borsten en Yasmine van der Straten.

Aangezien wij ook met de tijd mee gaan is het tegenwoordig nog enkel een digitaal adressenbestand. Wij houden geen fysieke / post adressen meer bij of andere gegevens. Wij zullen deze ook nooit aan u vragen.